Om företaget

Allt väl för varje själ!

Ainas friskvård startades i januari 2003.Tanken bakom mitt företag är att jag vill hjälpa så många som möjligt genom mina behandlingar till ett tillfrisknande från olika sjukdomar och besvär som uppkommit.

Tanken är också att förebygga ohälsa genom att ge behandlingar.
Jag vill ge mina kunder insikter som gör att de kan förbättra sina
liv och ta ett eget ansvar för sitt mående.

Med de kurser som jag har i företaget vill jag utbilda och inspirera människor framåt i livet.  Jag vill att så många som möjligt lär sig healing för att  de ska ha ett verktyg att ta till, framförallt för sitt eget välmående men även kunna hjälpa andra.

Med kurserna i zonterapi för hemmabruk, vill jag lära ut några av de
mest grundläggande zonerna så man kan behandla sig själv och sin familj och kanske sedan gå över till att utbilda sig till zonterapeut.

Mycket intresse finns för att lära sig utveckla sin medialitet därför håller jag även kurser i detta.

Utbildningar

  • 1995 blev jag färdig zonterapeut, fortsatte sedan med kurser i reflexoligi, min utbildning gick jag hos Karl-Axel Lind.
  • 2000 blev jag färdig Beröringspedagog. Den utbildningen gick jag hos Birgitta Larsson i Lidköping.
  • Mattew Sword, Göteborg blev min lärare i de två första stegen i Reikihealingen och det var 2001.
  • Året därpå 2002 gick jag Masterutbildningen för Madelene Rögnvaldsson.

Jag har kompletterat med mediala kurser.

  • Hösten 2009 har jag gått ytterligare healingkurser för Maria Hope Rosenlind och det är Daskalos healing samt Healing med Saint Germain och Kristus.

Mål och visioner

  • Min önskan är att ge så många som möjligt verktyg och hjälp till att förbättra sitt mående på alla plan, både fysiskt, psykiskt och andligt.
  • Att västerländskt och österländskt synsätt på människan ska närma sig varandra.  Båda behövs.
  • Att vi ska ha roligt på resans gång.