Reiki healing

Reiki healing kurserna ger ett underbart verktyg till att hela. Reiki betyder universums energi. Vad vi lär oss på kurserna är att ta ner energin och använda oss av den. Samtidigt som man arbetar med healingen så utvecklar man sig själv på alla nivåer både fysiskt, psykisk och andligt. Alla kan, bara man blir medveten om hur man ska göra. Du kan sedan ge healing till inte bara människor, utan även till djur och växter mm.

Reikihealing steg ett
I det första steget arbetar vi med grunderna till att ge healing. I kursen ingår också att du får hjälp att öppna upp för healingförmågan. Du lär dig att ge behandlingar till dig själv men även till andra. En viktig del är att skydda sig från negativa energier. Vi övar också på chakrabalansering.

Reikihealing steg två
I det andra steget får man tillgång till tre tecken som ökar användandet av Reikihealingen. Vi tränar oss på att arbeta mot mål, skicka healing på distans samt arbeta med situationshealing både bakåt och framåt i tiden.

Ett av REKI teckenet
Ett av REKI tecknet

Masterkurs
Det tredje steget, Masterkursen är uppdelad under en längre period där man övar och integrerar kunskapen allt eftersom. I den ingår ytterligare tre tecken som förstärker användandet. I Masterkursen ingår också avancerad och kirurgisk healing och du får kunskap i att initiera och utbilda andra.

Boka ditt intresse för en kurs via telefon eller e-mail, är ni flera som vill gå går det bra att anmäla alla.