Medial utveckling

Tanken med den Mediala utbildningen är att starta från grunden. Att man får en bas att utgå ifrån, där man sedan kan vidare utveckla sina gåvor. Det finns många ämnen inom det mediala som man kan vidareutveckla sig inom, men grunden behöver alla ha för att känna sig trygga med sin medialitet.

Steg ett
Steg ett innebär att jag lär ut hur man jordar sig, beskyddar sig och öppnar upp för andlig kontakt. Vi arbetar också mycket med våra sinnen som att använda känseln och synen.

forest-396025_1280
Att utvecklas ger energi!

Steg två
Då utforskar vi olika redskap som man kan ha till sin hjälp. Vi använder vinkelpekare för att ta ut energier. Jag lär ut om våra chakran och hur man kan balansera upp dessa med pendeln.

Steg tre
Under steg tre tar vi kontakt med guider och anhöriga samt vi tonar in tidigare liv.

I varje steg ingår både teori och praktiska övningar. Man får med övningar med hem för fortsatt träning. Efter steg tre får man ett diplom.

Boka ditt intresse för en kurs via telefon eller e-mail, är ni flera som vill gå går det bra att anmäla alla.